top of page
  • Writer's pictureRadoslav Židek

Online seminár SADF už 2. decembra 2021

Updated: Nov 24, 2021

Slovenská asociácia chovu jeleňovitých pozýva všetkých na online seminár a zároveň valné zhromaždenie členov SADF a voľbu predsedníctva už 2. decembra 2021.


 

Program

Odborné prednášky


> MVDr. Rudolf Janto, Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Legislatívne zmeny týkajúce sa farmového chovu jeleňovitých – novinky v prospech farmárov


> Jaroslav Pokorádi, Ph.D, Animal Reproduction Centre

Technológia farmového chovu z pohľadu riadenej reprodukcie – skok z miesta


> MVDr. Ladislav Molnár, PhD, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Imobilizácia farmovej zveri ako jeden zo spôsobov premiestňovania a manipulovania so zvieratami


> Ing. Peter Chudej, PhD., Vitafort

Výživové trendy v chove jeleňovitej zveri v 21. storočí


> prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Genetika zveri z farmového chovu a význam jej objektivity


> doc. Ing. Radoslav Židek, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dosledovateľnosť farmovej zveri a jej pôvodu od pôrodu, chovu až na tanier


> MVDr. Matúš Tupý, Animal Reproduction Centre

Odčervenie ako prevencia alebo nutnosť


Valné zhromaždenie členov SADF a voľba predsedníctva


Spoločná diskusia k problémom fariem a zverníc


Prihlásenie


> Seminár je určený novým a súčasným členom SADF

> Prihláste sa priamo prostredníctvom QR kódu
> Odošlite vyplnený dotazník do 25.novembra 2021 a rovnako najneskôr do 25. novembra 2021 uhraďte členský poplatok a zároveň vložné na seminár v hodnote

100 EUR na účet SK15 7500 0000 0040 2694 2651

> Účasť na seminári je platná po uhradení poplatku.

> Zaplatením členského poplatku sa stávate členom SADF na obdobie 1 roku s hlasovacími právami podľa odsúhlasených stanov SADF.

> Všetky informácie ohľadom seminára a unikátny link na prihlásenie dostanete elektronicky najneskôr do 30. novembra 2021.39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page