top of page

DOKUMENTY

  • Stanovy občianskeho združenia - Slovak Association of Deer Farming

  • POTVRDENIE o členstve v občianskom združení

 

  • PRIHLÁŠKA za člena občianskeho združenia "Slovak Association of Deer Farming"

  • PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA členov SADF

  • PODMIENKY OCHRANY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV členov SADF

bottom of page