DOKUMENTY

  • Kódex pre intenzívny chov jeleňovitých

  • Stanovy občianskeho združenia - Slovak Association of Deer Farming

  • Hromadná pripomienka odbornej verejnosti k vládnemu návrhu zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  • PRIHLÁŠKA za člena občianskeho združenia "Slovak Association of Deer Farming"

  • ŽIADOSŤ o čestné člensvo v občianskom združení "Slovak Association of Deer Farming" 

  • TLAČOVÁ SPRÁVA 1. - 2. 4. 2009, Smolenický zámok, Smolenice 

  • SÚHLAS SO SPRÁVOU, SPRACOVANÍM A UCHOVÁVANÍM OSOSBNÝCH ÚDAJOV člena občianskeho združenia "Slovak Association of Deer Farming"