top of page
 • Writer's pictureRadoslav Židek

Prvý cirkulár

Updated: Apr 1


Európsky Seminár Biológie Jeleňov na Slovensku 2024 

Slovenská asociácia farmových chovov jeleňovitých Vás pozýva na vedecký medzinárodný seminár spojený s workshopom.


Miesto konania: Smolenický zámok, Zámocká 18, 919 04 Smolenice


Termín konania: 4.10.2024 – 6.10.2024


Program: 


4.10.2024

Check In 16:00 * príchod účastníkov a večera


5.10.2024 / Vedecká časť

09:00 – 12:00

 • Oficiálny prejav organizátora a ministerstva

 • Genetika a genomika jeleňa lesného v Európe

 • Využitie a potenciál parožia v lyku v medicíne

 • Výživa a kŕmenie jeleňov pri rôznych úrovniach intenzity chovu

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 14:00 Posterová sekcia

14:00 – 18:00

 • Veterinárna starostlivosť na farme jeleňov

 • Vysledovateľnosť a výroba potravín zo zveriny

 • Legislatívne predpisy EÚ týkajúce sa chovu jelenej zveri na farmách

 • Andrológia a gynekológia jeleňov na farme

18:00 – 20:00 Celebration dinner


6.10.2024 / Workshop

09:00 – 12:00 SKUPINA 1

 • Odber a vyšetrenie spermií jeleňov na farme jeleňov

 • Praktická ukážka inseminácie jeleňa na farme jeleňov


09:00 – 12:00 SKUPINA 2

 • Prehliadka zvernice Balunky a prehliadka trofejí

 • Porážanie, spracovanie a výroba výrobkov zo zveriny


19 views0 comments

댓글


bottom of page