top of page

POSLANIE

  •  Potreba odbornej garancie pre zvernice a farmy

  • Asociácia je otvorené združenie osôb, ktoré sa zaoberajú problematikou chovu jeleňovitých 

  • Cieľom je združiť chovateľov a priaznivcov farmového a zvernicového chovu jeleňovitých, zaistiť ich vzájomnú informovanosť

  • Hájiť záujmy členov v kananiach so štátnymi a inými orgánmi

  • Srostredkovať kontakty s obdobnými orgánmi v Slovenskej republike a v zahraničí, vrátane výskumnej práce s prihliadnutím na ochrynu zvierat, konkrétne jeleňovitých

  • Členstvo v medzinárodnej federácii FEDFA ( Federation of European Deer Farmers Associations) 

FILOZOFIA ZDRUŽENIA
  • Profesionálna inštitúcia zastrešujúca zvernice a farmy

  • Register existujúcich zverníc a fariem, zvierat

  • Zmena právnych predpisov uspôsobených pre racionálnu prácu na farmách a vo zverniciach

  • Prísna transparentnosť asociácie

  • Dotačná politika asociácie na úrovni rozvoja vedy a výskumu a rozvoja vidieka a agroturizmu

 

PARTNERI
fedfalogo.png
logospu.png
logo ARCfinal.png
nu3genlogo.png
logo-wildgame.png
vislegis.jfif
bottom of page