top of page

POSLANIE

 • Potreba odbornej garancie pre zvernice a farmy

 • Asociácia je otvorené združenie osôb, ktoré sa zaoberajú problematikou chovu jeleňovitých 

 • Cieľom je združiť chovateľov a priaznivcov farmového a zvernicového chovu jeleňovitých, zaistiť ich vzájomnú informovanosť

 • Hájiť záujmy členov v kananiach so štátnymi a inými orgánmi

 • Srostredkovať kontakty s obdobnými orgánmi v Slovenskej republike a v zahraničí, vrátane výskumnej práce s prihliadnutím na ochrynu zvierat, konkrétne jeleňovitých

 • Členstvo v medzinárodnej federácii FEDFA ( Federation of European Deer Farmers Associations)

FILOZOFIA ZDRUŽENIA
 • Profesionálna inštitúcia zastrešujúca zvernice a farmy

 • Register existujúcich zverníc a fariem, zvierat

 • Zmena právnych predpisov uspôsobených pre racionálnu prácu na farmách a vo zverniciach

 • Prísna transparentnosť asociácie

 • Dotačná politika asociácie na úrovni rozvoja vedy a výskumu a rozvoja vidieka a agroturizmu

PARTNERI
fedfalogo.png
logospu.png
logo ARCfinal.png
nu3genlogo.png
logo-wildgame.png
vislegis.jfif
bottom of page