top of page

VÝBOR

PREZIDENT

Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD.

-Viac-
PREDSEDA KONTROLNEJ KOMISIE

Ján Vaverčák

SEKCIA GENETIKY A INFORMATIKY

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

-Viac-
SEKCIA EKONOMIKY A MARKETINGU

 Miroslava Puterová

SEKCIA FARMOVÉHO CHOVU

prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

-Viac-
SEKCIA VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

MVDr. Zuzana Krchníková

-Viac-
SEKCIA VÝŽIVY ZVIERAT

Ing. Peter Chudej, PhD.

-Viac-
SEKCIA PRÁVNEHO ODDELENIA

Judr. Janette Prétiová

-Viac-
SEKCIA ZVERNICOVÉHO CHOVU

Ing. Ján Gergeľčík

bottom of page