top of page
  • Writer's pictureRadoslav Židek

Náš postoj k situácii ohľadom organizácie Svetového kongresu jeleňov:

Dňa 21.3.2022 sme mali zasadnutie Slovak Association of Deer Farming (ďalej len

SADF), kde sme prijali stanovisko, ktoré nerozdeľuje, ale spája krajiny. Slovensko za

vzdáva organizácie World Deer Congress (WDC), kde nebudú môcť byť zastúpení

farmári zo všetkých štátov sveta. WDC je značka, kde chceme aby informácie,

skúsenosti a život s jeleňmi plynul z každej svetovej strany. Značka WDC nemôže

byť poškvrnená vojnou.

Na zasadnutí SADF sa prijalo toto stanovisko, ktoré bolo následne dňa 24.3.2022

prezentované na zasadnutí Federácie európskych združení chovateľov jelenej zveri

(The Federation of European Deer Farmers Associations) FEDFA v Prahe.


 

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page